Ilgtspējība uzņēmumā B. Braun

Mūsu kā sociāli atbildīga uzņēmuma apņemšanās

Ilgtspējība ir svarīgs B. Braun uzņēmējdarbības vadošais princips. Papildus ekonomiskajai atbildībai, kas izpaužas kā ilgtermiņa attīstība, nesam arī ekoloģisko un sociālo atbildību, ko mēs apliecinām ar dažādiem projektiem.

Mums ir svarīgi radīt ilgtspējīgas vērtības saviem darbiniekiem, sabiedrībai un videi. Kā sociāli atbildīgs un globāls, ģimenei piederošs uzņēmums B. Braun atbalsta reģionus, sekmē zināšanu attīstīšanu un apmaiņu un rada perspektīvas gan cilvēkiem, kas dzīvo šajā laikā, gan arī turpmākajām paaudzēm.