Imprint

Informācijas izdevējs:

Publicēja:

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Straße 1
34212 Melzungene
Pasta adrese
34209 Melsungena
Tel. +49-(0) 56 61-71-0
Faksimils +49-(0) 56 61-71-45 67
E-pasts: info@bbraun.com, press@bbraun.com

Valde:

Prof. Dr. Heinz-Walter Große (priekšsēdētājs)
Dr. Annette Beller
Anna-Maria Braun, LL.M.
Dr. Meinrad Lugan
Caroll H. Neubauer, LL.M.
Dr. Joachim Schulz
Markus Strotmann

Padomes priekšsēdētājs: Prof. Dr. Ludwig Georg Braun

Uzņēmumu reģistrs:

Galvenais birojs: Melzungenē
Reģistra turētājs: Friclāras Pirmās instances tiesa
Reģistrācijas Nr. HRB 11 000
Apgrozījuma nodokļa (PVN) maksātāja reģistrācijas nr.
DE 113055856

Rediģēja:

B. Braun Melsungen AG
Sabiedriskās komunikācijas un zināšanu vadības nodaļa
34212 Melzungene