Infekciju profilakse Apturēsim izplatību

Apturēsim dzīvībai bīstamu infekciju izplatību.

Iedzīvotājus visā pasaulē apdraud gan iepriekš eksistējošas, gan jaunas slimības. Par arvien lielāku sabiedrības veselības problēmu kļūst pret vairākiem medikamentiem rezistentie organismi (MDRO). Arvien svarīgāki kļūst profilaktiskie pasākumi infekciju kontrolei. Lai gādātu par pacientu un veselības aprūpes darbinieku drošību, B. Braun piedāvā īpaši pielāgotas drošības koncepcijas, apmācību un plašu personiskā aizsargaprīkojuma un dezinfekcijas līdzekļu klāstu.