Privātuma politika

Privātuma politika


1. Datu aizsardzības paziņojums
Datu aizsardzība mums ir ļoti svarīga, un mēs ļoti nopietni uztveram šo jautājumu. Mēs esam apņēmušies veidot uz uzticību balstītu sadarbību un nodrošināt, ka esat apmierināti ar visiem mūsu sadarbības aspektiem. Tas, protams, attiecas arī uz to, kā mēs rīkojamies ar Jūsu personas datiem. Šīs Privātuma politikas mērķis ir informēt Jūs par to, kā tiek apstrādāti Jūsu personas dati. Tādēļ aicinām Jūs izlasīt un ievērot tālāk sniegto informāciju. Mūsu Privātuma politika papildina B.Braun tīmekļa vietņu lietošanas noteikumus.
Tīmekļa vietnes operators un datu pārzinis (par datu aizsardzību atbildīgais uzņēmums) ir:
B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Straße 1
34212 Melzungene
Vācija
Šī Privātuma politika var tikt grozīta turpmākas mūsu tīmekļa vietnes attīstības gaitā, un īstenojot jaunas tiesību aktu prasības vai jaunas tehnoloģijas, vai lai uzlabotu mūsu sniegtos pakalpojumus. Tādēļ mēs iesakām regulāri pārlasīt šo Privātuma politiku.

2. Vispārīga informācija par personas datu apstrādi
Šī privātuma politika attiecas uz datiem, tostarp personas datiem, ko B.Braun var vākt par Jums. Personas dati ir jebkura informācija, ar kā palīdzību Jūs ir iespējams identificēt. Mēs apkopojam, apstrādājam un izmantojam Jūsu personas datus atbilstoši Vācijas Federālās Republikas datu aizsardzības tiesību aktiem un Eiropas Savienības datu aizsardzības regulām. Mēs nekādā gadījumā nenododam Jūsu personas datus trešajām personām, kas neietilpst B.Braun grupā, reklāmas vai mārketinga (komerciālo paziņojumu) mērķiem bez Jūsu piekrišanas.
Tā kā mēs esam starptautisks uzņēmums, mēs izmantojam ārējos pakalpojumu sniedzējus. Ja apstrādātie dati ir personas dati, mēs esam noslēguši atbilstošus līgumus un īstenojam atbilstošus organizatoriskus pasākumus saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, lai nodrošinātu Jūsu datu aizsardzību. Mūsu uzņēmumā atbilstību tiesību prasībām un šim privātuma paziņojumam uzrauga mūsu datu aizsardzības speciālisti. Mūsu darbinieki ir apmācīti rīkoties ar personas datiem un ir rakstiski apliecinājuši, ka ievēros datu aizsardzības noteikumus.

3. Datu izmantošanas veids un apjoms
Saskaņā ar izvairīšanās no datu vākšanas principu un datu ekonomijas principu mēs vācam personas datus tikai tad, ja tas ir nepieciešams Jūsu pieprasītajam mērķim, un/vai ja Jūs tos iesniedzat mums brīvprātīgi. Ievadot savus personas vai komerciālos datus (piemēram, e-pasta adresi, nosaukumu, adresi), Jūs iesniedzat šos datus mums brīvprātīgi. Ievadot šādus datus, Jūs piekrītat to vākšanai, vai izmantošanai vai citai apstrādei ar mērķi sazināties ar Jums, apstrādāt (izpildīt) līgumus vai pasargāt Jūsu likumīgās uzņēmējdarbības intereses, vai citam, Jūsu norādītajam mērķim. Dati netiek vākti, apstrādāti vai izmantoti jebkādiem citiem mērķiem. Jūs varat atsaukt šo piekrišanu jebkurā laikā.

4. Kā mēs izmantojam Jūsu datus
Mēs izmantojam vāktos datus, lai sniegtu Jums Jūsu pieprasītos produktus un pakalpojumus, informētu Jūs par citiem B.Braun produktiem un pakalpojumiem un palīdzētu uzturēt mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumus (piem., jaunumu izdevumu).
Dati var tikt izmantoti šādiem mērķiem:
• Lai nosūtītu paraugus, piedāvājumus, produktus un informāciju
• Lai izstrādātu jaunus produktus un pakalpojumus
• Lai pēc Jūsu pieprasījuma reģistrētu Jūs konkursiem, programmām vai piedāvājumu saņemšanai
• Lai sniegtu Jums citus pakalpojumus, ko mēs Jums piedāvājam
• Lai apstrādātu maksājumus par pirkumiem un citiem pakalpojumiem
• Ja tas ir tiesiski atļauts, sniegt lietotājam pielāgotus piedāvājumus un informāciju par B.Braun produktiem un pakalpojumiem
• izgatavot un izplatīt reklāmas, kas atbilst Jūsu personīgajām interesēm
• Analizēt produktu, pakalpojumu un tīmekļa vietņu lietošanu
• Veikt aptaujas mūsu tīmekļa vietnēs
• Noskaidrot, kā Jūs atradāt mūsu tīmekļa vietni
• Noteikt mūsu reklāmas efektivitāti
• Īstenot mūsu Vispārējie darījuma noteikumi un citas mūsu uzņēmuma administratīvās darbības

5. Jūsu kā klienta datu aizsardzības tiesības
Jūsu tiesības attiecībā uz B.Braun ir šādas:
• saņemt informāciju par vietni, kas ir atbildīga par Jūsu datu glabāšanu
• pieprasīt nepareizi uzglabātu datu labošanu
• pieprasīt vairs neizmantotu datu dzēšanu, ar nosacījumu, ka uz tiem neattiecas datu uzglabāšanas pienākums
• Jebkurā brīdī atsaukt Jūsu piekrišanu personas datu apstrādei, ko nepieprasa svarīgākas (imperatīvas) tiesību normas vai ko tieši nenosaka pastāvošās līgumattiecības

Pēc Jūsu pieprasījuma mēs rakstisku un saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem informēsim Jūs par to, vai mēs uzglabājam Jūsu personas datus un, ja jā, kādus datus. Mēs esam apkopojuši sīkāku informāciju saskaņā ar BDSG (Vācijas Federālā Datu aizsardzības likuma) 4e. paragrāfa nosacījumiem mūsu publiskajā procesālajā direktorijā.

6. Bērnu aizsardzība
Bērniem, kas nav sasniegušas 18 gadu vecuma, nevajadzētu sniegt mums personas datus bez vecāku vai tiesisko aizbildņu piekrišanas. Mēs nepieprasām bērnu personas datus un apliecinām, ka apzināti nevācam personas datus no bērniem, lai tos izmantotu jebkādā veidā vai izpaustu datus trešajām personām.

7. Datu sniegšana internetā
Internets ir atvērta, globāla platforma. Ņemot vērā veidu, kādā internets darbojas, un ar sistēmu saistītos riskus, Jūs uzņematies visu atbildību par Jūsu veikto datu iesniegšanu. Citas politikas ir piemērojamas tikai tad, ka mēs piedāvājam šifrētu datu pārraidi.

8. Drošības pasākumi
Mēs esam veikuši ievērojamus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu datu aizsardzību. Personas dati, ko esat ievadījis HTML lapās (kontaktu veidlapās) un ko mēs uzglabājam, tiek pārsūtīti B.Braun šifrētā formā (SSL - drošligzdu slānis) ar publiskā datu tīkla starpniecību un tiek uzglabāti un citādi apstrādāti B.Braun.

9. Jaunumu izdevums
Ja Jūs reģistrējaties jaunumu izdevuma saņemšanai, mēs uzglabāsim Jūsu vārdu un e-pasta adresi. Jūsu adrese ir nepieciešama, ja jaunumu izdevumu paredzēts nosūtīt pa pastu. Jūsu dati tiek apstrādāti tikai saistībā ar Jūsu pieprasīto jaunumu izdevumu, Jūsu dati netiks izmantoti citiem mērķiem. Mēs nenodosim Jūsu datus trešajām personām. Nosūtot reģistrācijas e-pastu ar apstiprinājuma saiti, mūsu reģistrācijas sistēma nodrošina, ka Jūs patiešām vēlaties saņemt izvēlēto jaunumu izdevumu (dubultā apstiprinājuma procedūra).
Jūs varat atsaukt savu piekrišanu datu uzglabāšanai un jaunumu izdevuma saņemšanai jebkurā laikā. Lai to izdarītu, Jūs varat izmantot saiti, kas atrodas Jums nosūtītajos e-pastos, vai atcelt abonēšanu mūsu tīmekļa vietnē.

10. Saites
Šī privātuma politika attiecas uz visiem B.Braun vāktajiem un citādi apstrādātajiem datiem. Dažos gadījumos saites aizvedīs Jūs no B.Braun tīmekļa vietnes uz cita pakalpojumu sniedzēja tīmekļa vietni, par kuras saturu atbild attiecīgais pakalpojuma sniedzējs. Ārējās saites ir attiecīgi apzīmētas ar augšupvērstu bultu. Mēs neuzņemamies atbildību par ārējo tīmekļu vietņu darbību. Pametot B.Braun tīmekļa vietnes, mēs iesakām iepazīties ar visu saistīto tīmekļa vietņu privātuma politikām.

11. Sīkdatnes
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek lokāli uzglabātas Jūsu sistēmā. Tās nerada nekādus draudus, nesatur vīrusus un vienkārši tiek izmantotas informācijas atgūšanai. Sīkdatnes ļauj mums atpazīt Jūsu preferences, piemēram, ļauj pielāgot tīmekļa vietni un navigāciju tajā Jūsu vajadzībām. Ja Jūs atsakāties atļaut sīkdatņu izmantošanu (šis iestatījums ir pieejams Jūsu pārlūkā), Jūs joprojām varat izmantot mūsu tīmekļa vietni (lai gan tā funkcionalitāte varētu būt ierobežota).

12. Privātuma politika par Webanalytics lietošan
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantots Adobe Systems Software Ireland Limited (“Adobe”) tīmekļa analīzes pakalpojums Adobe Analytics. Adobe Analytics izmanto sīkdatnes.  Ja sīkdatnes ģenerēta informācija par tīmekļa vietnes izmantošanu tiek nosūtīta uz Adobe serveri, tad iestatījumi nodrošina, ka IP adrese tiek anonimizēta pirms ģeolokalizācijas un tiek aizstāta ar ģenērisku IP adresi pirms saglabāšanas. Adobe izmanto šo informāciju šīs tīmekļa vietnes operatora vārdā, lai novērtētu kā lietotājs izmanto šo vietni, lai vaidotu atskaites vietnes operatoram par vietnes aktivitāti un lai nodrošinātu citus pakalpojumus, kas saistīti ar vietnes un interneta izmantošanu attiecībā uz vietnes operatoru. Adobe nekombinē IP adresi, ko pārraida jūsu pārlūkprogramma saistībā ar Adobe Analytics, ar citiem datiem. Jūs varat novērst sīkdatņu saglabāšanu ar attiecīgu iestatījumu jūsu pārlūkprogrammā. Ņemiet vērā, ka tādā gadījumā jūs nevarēsiet pilnībā izmantot šīs vietne funkcijas. Jūs varat arī novērst sīkdatnes radīto datu ievadīšanu un atsaukšanos uz jūsu vietnes izmantošanu (tostarp jūsu IP adresi) Adobe, kā arī par šo datu apstrādi no Adobe, lejupielādējot un instalējot šeit pieejamo pārlūkprogrammas spraudni.

Mēs esam noslēguši līgumu ar Adobe par līguma datu apstrādi un pilnībā īstenojam Vācijas datu aizsardzības iestāžu stingrus noteikumus, izmantojot Adobe Analytics.

13. Sociālo tīklu spraudņi
B.Braun klātbūtnes internetā ietvaros reizēm var tikt izmantots trešo pušu saturs (spraudņi). Tie var būt Youtube video, RSS tīmekļa plūsmas vai grafiskie attēli citās lapās, vai sociālo tīklu pogas, piemēram, Facebook dalīšanās poga.
Ja atrodaties B.Braun tīmekļa vietnē, kurā ieguldīts trešo pušu saturs, var tikt izveidots savienojums ar attiecīgo sociālo tīklu. Ar tā palīdzību pogu saturs var tikt pārraidīts uz Jūsu pārlūku un tādejādi integrēts tīmekļa vietnē. Tas nozīmē, ka attiecīgais pakalpojuma sniedzējs vienmēr saņem informāciju, kuru Jūs pieprasījāt no B.Braun tīmekļa vietnes. Nav svarīgi, vai esat sociālā tīkla dalībnieks vai arī neesat ienācis šāda sociālā tīkla sistēmā. Turklāt, neatkarīgi no tā, vai Jūs mijiedarbojaties ar ieguldīto saturu, sociālais tīkls automātiski ievāc informāciju. Šajā gadījumā var tikt pārraidīta šāda informācija: IP adrese, pārlūka un operētājsistēmas informācija, ekrāna izšķirtspēja, ieinstalētie pārlūka spraudņi (piem., Adobe Flash Player), apmeklētāja izcelsmes vieta (ja sekojat saitei) un pašreizējās lapas URL.
Ja esat ienācis sociālā tīkla sistēmā, kamēr izmantojat B.Braun tīmekļa vietni, ar izsaukto tīmekļa vietni saistītā informācija var tikt sasaistīta ar Jūsu sociālā tīkla locekļa datiem un uzglabāta. Ja esat sociālā tīkla dalībnieks un nevēlaties, lai notiktu šāda datu pārraide, Jums jāiziet no sociālā tīkla sistēmas, pirms apmeklēt B.Braun tīmekļa vietni.
Ja izmantojat kādu no spraudņiem (piemēram, izmantojat komentēšanas iespēju vai dalīšanās pogu), attiecīgais pakalpojumu sniedzējs var sasaistīt tīmekļa vietnes izsaukšanu tieši ar Jūsu profilu. Šie dati tiek nosūtīti tieši sociālajam tīklam un uzglabāti tur. Turklāt attiecīgā informācija tiek publicēta attiecīgajos sociālajos tīklus un ir redzama Jūsu kontaktpersonām.
B.Braun nevar ietekmēt to, cik daudz datu uzkrāj sociālie tīkli. Datu vākšanas būtība, apmērs un mērķis, informācija par tālāku datu apstrādi un Jūsu tiesības saistībā ar šiem jautājumiem, kā arī iespējas Jūsu privātuma aizsargāšanai ir aprakstītas attiecīgā sociālā tīkla datu aizsardzības politikās.
Jums ir iespējams bloķēt sociālo tīklu spraudņus, izmantojot pievienojumierīces Jūsu pārlūkā un tādējādi novēršot datu pārraidi.

14. Piekļuve šai privātuma politikai
Jūs varat aplūkot un izdrukāt šo privātuma politiku katrā B.Braun tīmekļa vietnē, uzklikšķinot uz “Privātuma politikas” saites.

15. Jūsu kontaktpersona datu aizsardzības jautājumos
Ja Jums rodas jebkādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, Jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistiem. Šie darbinieki var Jums palīdzēt arī informācijas pieprasījumu, lūgumu un sūdzību gadījumā:
B.Braun Melsungen AG
Datu aizsardzības nodaļa
Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melzungene
Vācija
Pēc Jūsu pieprasījuma mēs Jūs informēsim rakstiski, saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, par to, vai mēs uzglabājam Jūsu personas datus un, ja jā, kādus datus.
Stājas spēkā: 23.10.2015.