Stāsts par roku higiēna

Sveicam PVO!

B. Braun atzīmē PVO programmas, ar kuras palīdzību panākti ievērojami uzlabojumi roku higiēnas jomā, 10. gadadienu, palīdzot samazināt VAII.

Pēc PVO datiem veselības aprūpē iegūtas infekcijas (VAII) ietekmē simtiem miljonu pacientu visā pasaulē. “Cilvēki mirst, vai arī tos ievērojami ietekmē tādas slimības kā meticilīna rezistentā Staphylococcus aureus (MRSA) un citas nopietnas infekcijas, kas iegūtas pacientu aprūpes laikā,” saka profesors Didjē Pitē (Didier Pittet), Ženēvas Universitātes slimnīcas un medicīnas fakultātes infekciju kontroles programmas direktors, kā arī PVO pirmā pacientu drošības izaicinājuma: Tīra aprūpe ir drošāka aprūpe ārējās programmas vadītājs. “Tīrot rokas, veselības aprūpes darbinieki var palīdzēt novērst šādas slimības un samazināt globālo slogu.”

Prof. Pitē komentārs par PVO kampaņu

Kampaņa „Tīra aprūpe ir drošāka aprūpe” tika ieviesta 2005. gada oktobrī, un tā darbojas jau 10 gadus. Tās fokusā ir veselības aprūpes darbinieku roku higiēna, lai palīdzētu samazināt ar veselības aprūpi saistītas infekcijas un to sekas. Veikts daudz pozitīvu pasākumu. Intervijā prof. Pitē komentē kampaņas sasniegumus.

Profesors Didjē Pitē, Ženēvas Universitātes slimnīcas un medicīnas fakultātes infekciju kontroles programmas direktors, kā arī PVO pirmā pacientu drošības izaicinājuma: „Tīra aprūpe ir drošāka aprūpe” ārējās programmas vadītājs.

Kāpēc roku higiēna ir tēma, uz kuru jākoncentrējas saistībā ar VAII?

Prof. Pitē: Roku higiēna ir pirmais solis, kas jāsper, lai novērstu ar veselības aprūpi saistītas infekcijas un antikbakteriālās rezistences izplatību. Daudzu slimnīcu un veselības aprūpes iestāžu darbinieki joprojām šo praksi maz ievēro. Pierādījies, ka roku higiēnas ievērošana ievērojami uzlabojas, ārstiem ieviešot Pasaules Veselības organizācijas (PVO) multimodālo veicināšanas stratēģiju. Stratēģiju veido 5 svarīgākie komponenti: personāla izglītība, uzraudzība un izpildes rezultātu pārskati, atgādinājumi darbavietā, iestādes drošības kultūra un sistēmas izmaiņas. Sistēmas izmaiņas paredz roku antiseptiķa uz spirta bāzes sistemātisku izmantošanu, precīzi ievērojot norādījumus PVO modelī: "Pieci roku higiēnas brīži". PVO veicināšanas stratēģijas 5 komponentus var regulāri uzraudzīt iestādes līmenī, piemērojot PVO Roku higiēnas pašnovērtējuma vadlīniju punktu sistēmu. Labākās slimnīcas visā pasaulē saņem atzinību, un tām tiek piešķirta Roku higiēnas izcilības balva.

Iedomāsimies, ka kampaņa būtu pārtraukta pēc dažiem gadiem vai nebūtu uzsākta vispār. Kādi sasniegumi mums šodien izpaliktu?

Prof. Pitē: Sekmīgi aicinājumi ievērot roku higiēnu ir bijuši saistīti ar ievērojamu veselības aprūpē iegūtu infekciju izplatības samazinājumu visā pasaulē, kas savukārt samazinājis saslimstību, mirstību un papildu resursu nepieciešamību veselības aprūpes sistēmā. Tiek lēsts, ka PVO kampaņa „Tīra aprūpe ir drošāka aprūpe” katru gadu izglābj no 5 līdz 8 miljoniem dzīvību, sekmējot roku higiēnas ievērošanu veselības aprūpē. Mēs vienkārši palaidīsim garām iespēju glābt miljoniem dzīvību katru gadu!

Kampaņa uzlabo informētību par roku higiēnas efektivitāti pacientu drošībai un citu mērķu sasniegšanai. Kas vēl būtu jādara tagad – pēc 10 gadiem? Uz ko mums vajadzētu koncentrēties nākamos 10 gadus?

Prof. Pitē: Iznākums ir veiksmīgs ļoti daudzās slimnīcās un veselības aprūpes iestādēs visā pasaule, tomēr ne visur. Ambiciozais mērķis ir sasniegt ikvienu pacientu aprūpes vietu – īstenot kampaņu visur, kur tiek sniegti aprūpes pakalpojumi. Tātad mums vēl ir tāls ceļš ejams. Savu dalību kampaņā „Glābsim dzīvības: mazgāsim rokas” dalībnieki ir reģistrējušas vairāk nekā 20 000 slimnīcas 179 valstīs. Ja katra slimnīca, kas piedalās kampaņā, iesaistītu tajā vēl 3 slimnīcas, kampaņas attīstība būtu ātrāka un mēs uzlabotu pacientu drošību un glābtu dzīvības vēl efektīvāk. Izveidots videoklips, kurā apkopoti daži no infekciju kontroles un pacientu drošības veicināšanas kampaņas „Tīra aprūpe ir drošāka aprūpe” pirmo 10 gadu sasniegumiem. 2016. gadā PVO tiks izveidota jauna infekciju profilakses struktūrvienība, kas cīnīsies ar daudziem citiem gaidāmajiem izaicinājumiem. Starp tiem ir veiksmes parametru noteikšana, mēroga paplašināšana, kā arī iejaukšanās ilgtspējība, kā arī būs jāievieš rīki sistēmas uzturēšanai un ieradumu izmaiņām.

PVO un B. Braun

Uzņēmums B. Braun ir Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Privātās pacientu drošības organizācijas (PPDO) dalībnieks. Tās mērķis ir samazināt saslimstību ar veselības aprūpē iegūtām infekciju slimībām, uzlabojot roku higiēnu, pamatojoties uz PVO programmas „Tīra aprūpe ir drošāka aprūpe” vispārējo mērķi. B. Braun ir apņēmies uzlabot pasaules iedzīvotāju informētību par roku higiēnas nozīmīgumu.