Home   |  Contact   |  Locations
B. Braun Latvia
 
Home > Noderīgi > Aesculap Academy

Aesculap Academy

Aesculap akadēmija ir B.Braun paspārnē esoša, starptautiska izglītības organizācija, kas nodrošina tālākizglītību veselības aprūpes speciālistiem, piedāvājot dažādus kursus un work-shopus piecos kontinentos un vairāk nekā 40 valstīs. Aesculap akadēmija ir forums komunikācijai starp veselības aprūpes speciālistiem visā pasaulē jau kopš 1995. gada. 2013. gadā vairāk nekā 77 000 profesionāļu apmeklēja piedāvātos 1 800 kursus, kas apliecina, ka šādas apmācības veselības aprūpes nozarē ir nepieciešamas.

Kursu piedāvājums Aesculap Academy mājas lapā